KVKK Aydınlatma Metni

 1. AMAÇ VE KAPSAM

  1. Politikanın Amaç ve Kapsamı

AProcity olarak, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Politikası ("Politika"]” aracılığıyla kişisel verilerin korunması ve işlenmesine yönelik her türlü hukuki zemini ve süreci oluşturmayı ve ilişkili olduğumuz tüm kişiler nezdinde bu hususta farkındalık yaratarak Kanun’a uyum sağlamayı amaçlamaktayız.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile sair ilgili kanunlar ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihdas edilecek ya da değiştirilerek güncellenecek tüm tüzük, yönetmelik gibi ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak, kişisel verileri herhangi bir şekilde elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, işlenecek, saklanacak, kullanılacak, aktarılacak ya da devralınacak kişiler bakımından, işbu Politika metni düzenlenmiş bulunmaktadır.

İşbu politika, aşağıda sıralanan kişi gruplarına ait verileri nasıl topladığımız ve işlediğimizi açıklamaktadır:

 • Müşterilerimiz ile Site ve İş Kuleleri Yönetimi hizmetlerimizden yaralanan diğer kişiler (Müşterilerimizin çalışanları da bu kapsam içerisine dâhil olup bundan sonra kolaylık açısından "Müşteriler" olarak anılacaklardır);
 • Tedarikçilerimiz ve bize hizmet sunan taraflar ve görevlileri, çalışanları ve temsilcileri ("Tedarikçiler");
 • Site ve İş Kuleleri Yönetimi hizmeti verdiğimiz gayrimenkullerin kat malikleri ya da kiracıları ile kiracıların çalışanları ("Kiracılar");
 • Site ve İş Kuleleri Yönetimi hizmeti verdiğimiz gayrimenkulleri ziyaret eden kişiler ("Ziyaretçiler");
 • Web sitemizi ziyaret eden kişiler ("Web sitesi Ziyaretçileri")

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, yukarıda sıralanan tüm kişi gruplarının kişisel verileri için geçerlidir. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İşbu politikanın 3. ve 4. Bölümlerinde farklı ilgili kişi kategorilerine ait özellikli bilgilere yer verilmektedir. Diğer bölümlerde ise ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili hakları dâhil olmak üzere tüm kişisel verileri işlenecek olan kişilere ile ilgili bilgiler sunulmaktadır.

İşbu Politika metni 21.06.2022 tarihinden itibaren geçerlidir. Lütfen kişisel verilerinizi

nasıl toplayıp işlediğimize dair bilgi sahibi olmanız için aşağıda açıklanan bilgileri dikkatlice okuyunuz.

 1. HAKKIMIZDA:

Aprocity Entegre Tesis Yönetimi Temizlik Teknik Ve Danışmanlık Hiz Aş olarak, yurt genelinde entegre site yönetimi hizmeti vermekteyiz. 476020 Ticaret Sicil Numarası ile Ankara Ticaret Odası nezdinde kayıtlı olan şirketimizin ana binası, Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No:8d/42  Çankaya/Ankara adresinde yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat ve işbu Politika açısından "Veri Sorumlusu" sıfatıyla hakkınızdaki kişisel verilerin nasıl toplanacağı ve işleneceğinden sorumluyuz ve KVKK’nm 10. maddesi gereğince sizleri bu konuda aydınlatmakla mükellefiz.

 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYOR VE İŞLİYORUZ?

Hakkınızdaki kişisel verileri, örneğin bizimle iletişime geçtiğinizde, sizden doğrudan ya da aşağıda açıklandığı üzere diğer kaynaklardan elde etmekteyiz.

Bu noktada hakkınızdaki bazı kişisel verileri, kanun tarafından öngörüldüğü ya da sizinle olan sözleşme ilişkimizin sonucu olarak toplamak zorunda olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu bilgilerin tarafımıza sağlanmaması halinde yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gecikebilir ya da mümkün olmayabilir. Hakkınızdaki kişisel veriler toplanıldığı zaman, hangi verilerin ibrazının zorunlu olduğu ve verilmemesi halinde oluşacak sonuçlar hakkında sizlere bilgi verilecektir.

  1. SÎZLERDEN DOĞRUDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER
   1. Tüm İlgili Kişiler
 1. Bizlerle e-mail, telefon, posta ya da sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğinizde bazı kişisel verilerinizi toplayarak işleyeceğiz. Hakkınızda bizim tarafımızdan tutulan veri kategorileri içerisinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:
 • İrtibat Bilgileriniz(isminiz, adresiniz ve diğer irtibat verileri);
 • Sizinle yazışmalarımız ve kurduğumuz iletişime ilişkin detaylar;
 • Bize ilettiğiniz şikâyet ya da başvurularınıza ilişkin bilgiler.
 1. Size e-mail gönderdiğimiz zaman gönderilen iletileri açıp açmadığınızı ya da sunulan linke tıklayıp tıklamadığınızı kontrol edebiliriz.

3.1.2 Web Sitesi Ziyaretçileri

 1. https://procityas.com/ adresini ziyaret ettiğiniz zaman web sunucusu; kullandığınız tarayıcı, MAC ya da IP adresiniz, internet hizmet sunucusunun alan adı, sitede hangi sayfaları ne zaman ziyaret ettiğiniz gibi temel bilgileri toplamaktadır. Web sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin politikamızı sitenin Çerez Politikası başlığında bulabilirsiniz.
 2. Haber bültenimize abone olmanız, görüş formu ya d a "bizimle irtibata geçin" formunu doldurmanız, düzenlediğimiz yarışma ya da promosyon faaliyetlerine katılmanız halinde, e-mail adresiniz, isim, irtibat numarası ve posta kodu gibi kişisel bilgilerinizi toplamaktayız. Tüm alanları doldurmanız zorunlu olmayıp bilgilerin sağlanması seçiminize bağlıdır ancak az miktarda bilgi sağladığınız takdirde online hizmetlerimizden sınırlı ölçüde yararlanabilirsiniz.

3.1.3. Gayri Menkul Ziyaretçileri

 1. Bazı binaların ziyareti sırasında mobil cihazınızdan bilgi toplayabilir ve konumunu tanılayabiliriz. Bu durum, binanın Wi-Fi hizmetinden yararlanıp yaralanmamanızdan bağımsız olarak gerçekleşir. MAC ya da IP adresinin ve konum bilgisinin toplanmaması için cihazınızın Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini kapatabilirsiniz.

f)Bazı zamanlar Facebook gibi sosyal medya platformlarında canlı çekim yaparak binalarda bulunan kişilerin görüntülerini yayınlamaktayız. Bu uygulama yapıldığı zamanlarda site sakinleri ve Kiracılar, önceden çevreye asılan ikaz levhaları ile bilgilendirilecektir.

 1. Binalarımızda kamu güvenliğinin sağlanması, suçun önlenmesi ve soruşturulması, sigorta, gayri mülk yönetimi ile pazarlama faaliyetleri için CCTV sistemlerinden yararlanmaktayız. Söz konusu kamera sistemleri bizzat bizim tarafımızdan işletilebileceği gibi Şirketimizden hizmet alan kurum ve kurullarca da bizzat işletilebilir. Hizmet sunduğumuz kurum ve kuruluşlarca bizzat işletilmesi durumunda, kameraların görüntü kaydı alması ve görüntü saklama süreleri ilgili kurum ve kuruluşça tespit edilmekte olup Şirketimiz personeli yukarıda açıklanan amaçlarla CCTV sistemlerini veri işleyen olarak ilgili kurum ve kuruluşun talimatları doğrultusunda kullanmaktadır.
 2. Site ve İş Kuleleri Yönetimi hizmeti verdiğimiz binalarda meydana gelen kazalarla ilgili verileri, sağlık ve güvenlik alanındaki mevzuat gereğince toplamaktayız.

3.1.4. Müşteriler ve Tedarikçiler

 1. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile ilgili olarak aşağıda açıklanan verileri toplayarak işlemekteyiz:
 1. Bizden hizmetlerimiz ile ilgili bir teklif metni sunmamızı istediğinizde;
 2. Siz ya da işvereniniz ya da diğer ilgili kurum, hizmetlerimizi sunmamız için bizden hizmet aldığında (ya da eğer tedarikçi iseniz biz sizden hizmet aldığımızda];
 3. Hizmet sunumunun devam ettiği müddet zarfınca kurulan iş sözleşmesi hükümlerine göre.
 1. İhtiyaç duyulması halinde sizinle aramızda kurulan sözleşmenin yönetimi ve tatbiki ile ilgili olarak, iş sözleşmesinde taraflarca belirlenecek usullere göre ek bilgilerin toplanması ve işlenmesi söz konusu olabilir.

3.1.4. Kiracılar

k] Site ve İş Kuleleri Yönetimi hizmetleri sunduğumuz binalarda kiracı olarak yaşayan kişilerden kimlik belgesi, araç plakası bilgisi, irtibat bilgileri ile birinci derece akrabanıza ait bilgiler ile binanın sağlık ve güvenlik meseleleri ile ilgili (yangın halinde merdivenleri kullanacak durumda olup olmadığınız gibi] bilgileri toplamaktayız. Kişisel verileriniz bu anlamda 1774 sayılı Kimlik bildirme Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bina otoparkının yalnızca yetkili kişilerce kullanılması ve binanın yönetimi için gerekli olduğu ölçüde toplanmaktadır. Şirketimiz, kiracı ve kat maliklerinin banka hesap bilgilerini toplamamaktadır. Ancak aidat ödemeleri sırasında hangi hesaptan ödeme yapıldığı görülmektedir. Şirketimiz bu bilgileri, hiçbir surette kayıt sistemlerinde toplayarak işlememektedir. Hizmet sunduğumuz gayrimenkullerin Karar Defterinde "evcil hayvan beslenemez" şeklinde karar alınması durumunda ilgililerden varsa evcil hayvanlarının olup olmadığı bilgisi alınmaktadır. Kiracıların kan grubu verileri, ancak rıza göstermeleri halinde toplanılmakta olup bu veriler yalnızca acil durumlarda müdahaleye yetkili ilgili sağlık personeli ile paylaşılabilmektedir.m) Binalarımızda bulunan kiracılar için çalışıyor olmanız halinde gayrimenkul yönetim konularıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde (çalışanların ilgili bölümlere geçişlerinin sağlanması gibi] kişisel verileriniz tarafımızca toplanabilmektedir.

3.2. DİĞER KAYNAKLAR ÜZERİNDEN TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER

   1. Tüm İlgili Kişiler

a) Facebook gibi sosyal medya platformlarında faaliyetlerimize katılan kişilerle ilgili olarak, pazarlama iletişimi üyelikleri, sitemizin hangi bölümlerini ziyaret edilmiş olduğu ya da bu kişilerle benzer demografik özelliklere sahip kişiler temelinde belirleyerek pazarlama kampanyalarımız için kullanmaktayız. Pazarlama uygulamalarının sizlere nasıl ulaştırıldığı konusunda kullandığınız sosyal medya sunucusundan bilgi edinebilirsiniz.

   1. Gayri Menkul Ziyaretçileri
 1. Hizmet verdiğimiz konut ya da iş yerlerinin Wi-Fi ağını kullandığınız takdirde Wi- Fi ağma katılmanız için gerekli olan isim, e-mail adresi ve posta kodu bilgileriniz Wi-Fi sunucusu tarafından toplanabilir. Bu bilgiler bizimle paylaşılmamaktadır.
 2. Mülkiyetine sahip olmadığımız fakat Site ve îş Kuleleri Yönetimi hizmeti sunduğumuz ya da bina sahipleri için bina erişim kontrolü hizmeti sunduğumuz durumlarda, erişim kontrolü yapmak amacıyla kişisel verileri işlemekteyiz. Bu durumlarda bina içerisinde çalışan kişiler, bina ziyaretçileri hakkında isim, mesleki işveren ve irtibat bilgileri gibi kişisel veriler, tarafımızca işlenecek olup veri sorumlusu sıfatına bina sahibi, binada bulunan kiracılar sahip olacak ve biz veri işleyen sıfatıyla verileriniz işleyeceğiz. Bu maddede sayılan veriler, hizmet sunumu yaptığımız sürece ziyaretçi defterlerinde fiziksel olarak muhafaza edilecek olup hizmet bitiminden sonra sözleşme hükümleri doğrultusunda imha edilmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ GEREKÇELERLE VE NASIL KULLANIYORUZ?
  1. Müşteriler ve tedarikçiler

Müşterimiz ya da tedarikçimiz olmanız halinde sizinle ilgili kişisel verileri, bu Politikada zikredilen amaçların yanı sıra hizmetlerimizin sunulması (Tedarikçimiz iseniz sizin hizmetlerinizden tarafımızca yararlanılması) ve aramızda akdedilen iş sözleşmesinin uygulanması amaçlarıyla işleyebiliriz. Bu durumda kişisel verilerin nasıl işleneceği hususu akdedilecek sözleşmede düzenlenecektir.

  1. Tüm İlgili Kişiler

Kişisel verilerinizi işleyebilmemiz için yasal bir temele dayanmamız gerekmektedir.

Tarafımızca kullanılan hukuka uygunluk sebepleri aşağıda sıralanmıştır:

 1. Katıldığınız yarışma ya da promosyondan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da talep ettiğiniz bilgilerin size sağlanması gibi sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 2. Hizmet sunduğumuz binalarda bulunduğunuz sürece sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması ya da kolluk kuvvetleri gibi resmi kuruluşlara karşı yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 3. Hizmetlerimiz ya da hizmet sunduğumuz binaları nasıl kullandığınızı anlamak ve bu bilgiden yararlanarak daha geniş alanda insana hitap etmemiz için binaların yapılandırılması ve yeni hizmetlerin geliştirilmesi ya da var olan hizmetlerin iyileştirilmesi gibi meşru çıkarlarımız için gerekli olması halinde; Bu amaçla kişisel verilerinizi işlerken anonimleştirme ve yalnızca istatistik! veri kullanma gibi önlemler alarak özel yaşamınızın gizliliğini korumak adına, güçlü güvenceler sunarak sizin çıkarlarınız ya da temel hak ve özgürlüklerinize halel getirmemek için gerekli tedbirler almaktayız.

Doğrudan pazarlama faaliyetlerimiz, cookie(çerez) kullanımı ile ilgili olarak ya da sağlık verileriniz gibi (kan grubunuz, varsa evcil hayvanlarınızın aşıları gibi] özel nitelikli verilerinizi işlemek amacıyla kanun gereği rızanıza başvurabiliriz. Kişisel verilerinizi işlemek için rızanıza başvurduğumuz takdirde, verilerinizin işlenmesini reddedebilir ya da daha önce verdiğiniz rızayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Kişisel verilerinizi birden fazla meşru amaçla işleyebileceğimizi hatırlatmak isteriz. Ancak, yalnızca rızanıza dayanarak verilerinizi işlediğimiz takdirde rızanın geri alındığı tarihten itibaren veri işlemesine son vermeyi taahhüt ederiz. Bununla birlikte, rızanın geri geçilmesi rıza geri çekilene kadar geçen sürede verilerin işlenmesini hukuka aykırı kılmayacaktır.

  1. HANGİ DURUMLARDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KULLANMAKTAYIZ?

Aşağıda sıralanan amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebiliriz:

 1. Bilgi taleplerinizi ya da istek ve şikâyetlerinizi ele almak için,
 2. Hizmetlerimizi sunmak ve kişiselleştirmek için,
 3. Sizle ya da işvereninizle ya da diğer ilgili kurumlarla bizim aramızda akdedilen her türlü sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi (duruma bağlı olarak bizim ya da sizin tarafınızdan sunulan hizmetlerin ifası),
 4. Hizmetlerimizde yapacağımız değişikliklere ilişkin olarak size haber vermek için;
 5. Tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve idari merciler ile kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmak için,
 6. Tarafımızdan ya da grup şirketlerimizce sunulan mal ve hizmetlerle alakalı olarak sizlerle pazarlama ya da teklif sunmak amacıyla iletişim kurabilmek için (Pazarlama faaliyetlerimizle ilgili sizinle iletişim kurmamızı istememeniz ya da kanunen bundan men edilmemiz halinde bu amaçlarla kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz),
 7. Pazarlama mesajlarımız ya da tekliflerimizin sizin ilgi duyduğunuz alanlara yönlendirilmesi için kişiselleştirilmesi amacıyla,
 8. Bize bu konuda rıza verdiğiniz takdirde hizmet sunduğumuz binalarla ve sunulan hizmetlerle alakalı görüşlerinizi almak ve size sunulan hizmetin nasıl iyileştirilebileceğimizi sormak gibi araştırma amaçlarıyla sizinle iletişim kurmak için,
 9. İyileştirmelerde bulunmak için web sitemizin kullanımını analiz etmemiz ve sitemizin kalitesini muhafaza etmek amacıyla,
 10. Müşterilerimizin deneyimlerini iyileştirmek amacıyla hizmet sunduğumuz binaların daha iyi tasarlanması ve optimize edilmesi için.

Bazı durumlarda sizinle ilintili olmamasını temin etmek için, kişisel verilerinizi anonimleştirebilir ya da takma ad kullanabiliriz.

Talep edildiğinde bazı bilgileri bizimle paylaşmayı reddettiğiniz takdirde sizinle akdedilen sözleşmeyi ifa etmemiz engellenebilir. Bunun yanı sıra yasal ya da idari yükümlülüklerimize riayet edemeyecek durumda kalabiliriz.

Kanunen yerine getirmemiz gereken yükümlülükleri ifa etmek için işbu Politika hükümleri doğrultusunda sizin bilginiz ve rızanız haricinde kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

  1. Amaçların Değiştirilmesi

Toplama amacından farklı olan bir amaçla kişisel verilerinizi işlememiz gerektiği takdirde, kişisel verilerinizi yalnızca orijinal toplama amacıyla uyumlu bir başka amaçla kullanacağız.

Yeni bir amaçla kişisel verilerinizi işlememiz gerektiği takdirde, size bilgilendirmede bulunarak rızanıza başvuracağız ve ancak rıza gösterdiğiniz takdirde, kişisel verilerinizi işleyeceğiz ya da kişisel verilerinizi işlememize izin veren yasal zemin hakkında sizleri bilgilendireceğiz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Veri sahipleri, Kanun'un 11. Maddesi uyarınca kendilerine tanınmış haklara ilişkin taleplerini, yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yollarla Şirketimize göndermek suretiyle kişisel verilerine ilişkin başvuruda bulunabilirler. Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişi tarafından talepte bulunulması durumunda ayrıca, başvuruda bulunacak kişi adına noter aracılığıyla düzenlenmiş vekâletnamenin de ibraz edilmesi gereklidir. Şirketimiz, veri sahiplerinin mevzuattan doğan bu haklarından yararlanmasını sağlamak için gerekli prosedürü oluşturacağını ve etkili şekilde işleteceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

Şirket, Kanun'un 13. Maddesinde öngörüldüğü üzere işbu talebi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün süre içerisinde ücretsiz olarak yazılı cevap vermek suretiyle sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizin Yönetim Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahiplerinin KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğu haklar şunlardır;

 Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

 Kişisel verileri işlemişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

 İşlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenmek,

 Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

Eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini ve şartları gerçekleştiği takdirde, bu verilerin silinmesini istemek ve bu işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına (profil oluşturma] itiraz etmek,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Şirketimiz, veri sahiplerinin KVK Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca sahip oldukları haklara ilişkin başvuruları kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklamak şartıyla reddedebilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde veri sahibinin, Kanun'un 14. maddesi gereğince cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu'na şikâyette bulunma hakkının mevcut olduğu, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında veri sahiplerine önemle duyurulur.

  1. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için https://procity.com/kvkk/ adresinde yer alan "Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form"u kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Konutkent Mah. 3028. Cadde No:8d/42 Çankaya, ANKARA" adresine iletilmesi,
 • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak info@procityas.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına, ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına kişisel veri sahibine, başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 1. ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA BİLGİ PAYLAŞIMI
  1. 6.1.Aşağıda açıklanan durumlarda kişisel verilerinizi bazı üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:
 • Hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları: Bize hizmet sunan taraflar ve iş ortaklarımızla bazı iş operasyonlarını gerçekleştirmek için kişisel verileriniz paylaşabiliriz. Örneğin şu amaçlarla diğer şirketlerle iş birliğine girebiliriz: İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı doğrultusunda gerekli istatistiklerin hazırlanması, güvenli bir biçimde ödemelerin gerçekleştirilmesi, siparişlerin yerine getirilmesi, hizmetlerimizin optimize edilmesi, haber bültenlerinin ve pazarlama e-maillerinin gönderilmesi, e-posta ve mesajlaşma hizmetlerinin desteklenmesi ve bilgilerin analiz edilmesi.
 • Kolluk kuvvetleri, mahkemeler, idari merciler, devlet kurumlan, sigorta şirketleri ve diğer üçüncü kişiler: Yasal ya da idari yükümlülüklerimizi ifa etmemiz ya da bizim yahut diğer üçüncü tarafların haklarının korunması ya da sahip olduğumuz ya da hizmet sunduğumuz binaların sigortalandırması için gerekli olduğu takdirde, sayılan taraflarla kişisel verileriniz paylaşabiliriz.

Bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinden veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olacak ya da bizim talimatlarımız doğrultusunda verilerinizi işleyecek olan üçüncü taraflarla sözleşme imzalayabiliriz. Üçüncü bir tarafı veri işleyen olarak atadığımız takdirde, söz konusu tarafın KVKK hükümleri doğrultusunda verileriniz işlemeleri için gerekli çerçeveyi ortaya koyacak bir veri işleme sözleşmeyi imzalayacağız.

  1. Diğer Üçüncü Taraflar

İş devri ya da şirketin yeniden yapılandırılması hallerinde diğer taraflarla kişisel verilerinizin paylaşılması söz konusu olabilecektir.

İş ortaklarımız, müşteriler, kiracılar ve tedarikçiler gibi üçüncü taraflarla örneğin binalarımızın kullanılma trendlerini göstermek amacıyla istatistik! ve anonimleştirilmiş bilgileri paylaşmamız söz konusu olabilecektir.

 1. BİLGİ GÜVENLİĞİ VE DEPOLAMA
  1. Veri Güvenliği

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerin, maruz kalabileceği risklere uygun düzeyde veri güvenliğin temin etmek maksadıyla idari ve teknik önlemler almaktayız. Söz konusu önlemler, kişisel verilerin bütünlük ve gizliliğini muhafaza etmeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin, verilerinize erişim sağlamasını, yalnızca görevleri için gerekli olduğu düzey ile sınırlamaktayız. Kişisel verilerinizi, sadece talimatlarımız doğrultusunda ve profesyonel gizlilik kuralları ve taahhütlerine tabi olarak işleyebilmektedirler. Bu tedbirleri, düzenli olarak değerlendirmeye tabi tutarak veri işleme süreçlerimizin güvenliğini garanti altına almaktayız.

Veri güvenliği ihlalleri için geçerli prosedürler ortaya koymuş bulunmaktayız ve ihlal durumlarında sizleri ve yetkili idari birimleri en kısa süre içerisinde bilgilendireceğiz.

  1. Verilerin Muhafazası

Kişisel verilerinizi, toplandıkları amaçlar için gerekli oldukları sürece muhafaza etmekteyiz. Verilerin muhafaza edilecekleri süreyi tayin etmek için aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktayız:

 1. Sunulan hizmetlerin gereklilikleri;
 2. Kişisel verileri toplama amaçlarımız;
 3. Veri işlemek için kullandığımız yasal zemin;
 4. Topladığımız kişisel veri türleri;
 5. Kişisel verilerinizin boyutu ve kategorileri;
 1. Yurtdışına Veri Transferi

Kişisel verileriniz, hâlihazırda yurt dışına transfer edilmemekte, bu amaçla depolanmamakta ve işlenmemektedir. İlerde bu durumun söz konusu olması halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen standart sözleşme hükümleri doğrultusunda hazırlanacak sözleşmeler ile verilerinizin aktarılacağı yurt dışındaki alıcıların KVKK hükümlerine uygun olarak hareket etmelerini temin edeceğiz.

 1. POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Kişisel veri politikamızı, düzenli aralıklarla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi doğru bir şekilde yansıtması açısından kontrol etmekte ve gerektiğinde değiştirmekteyiz. İşbu Politikada yapılacak değişiklikler, web sitemiz ve diğer uygun araçlarla ilgili taraflara duyurulacaktır.

İşbu politika metni en son olarak Tarihinde güncellenmiştir.

10.BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN

İşbu politika metni ile ilgili tüm görüş, soru ve talepleriniz için bizimle info@procityas.com adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde veri sahibinin, Kanun'un 14. Maddesi gereğince cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkının mevcut olduğu, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında veri sahiplerine önemle duyurulur.

E-Posta Aboneliği

Email listemize kaydolarak tüm gelişmelerden ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Bizi Takip Edin